Присудки: определение и синонимы слова присудок в словаре украинский языка

Головні члени речення в англійській мові

WAR

Україна понад усе!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Повернись живим Національний банк України

Речення в англійській мові, так само як і речення української мови, складаються з певних частин (членів), знання яких допоможе не тільки правильно побудувати речення на англійській мові, але й розуміти вже готові речення. Члени речення не слід плутати з частинами мови. 

В англійській мові не існує єдиного підходу до визначення та класифікації членів речення. Часто речення умовно поділяють на дві головні частини: the Subject (Підмет) та the Predicate (Предикат, присудкова частина).  

 • Sally can run really fast. – Саллі може бігати дуже швидко.
 • That young girl in a blue dres buys some ice cream here every day. – Та маленька дівчинка в блакитній сукні купляє тут морозиво кожного дня.

Тим не менш, також можуть виокремлюватися й другорядні члени: Object (Додаток), Attribute (Означення) та Adverbial Modifier (Обставина), що детально розглянуті в окремій статті.

The Subject

Підмет в англійському реченні виражає особу або предмет, явище, що виконує певну дію, або ж предмет чи особу, про яку йде мова в реченні (вони знаходяться в певному стані). 

 • The weather is fine today! – Погода сьогодні гарна!
 • Kate hates watching TV. – Кейт ненавидить дивитися телевізор.

В пасивному стані підметом є предмет або особа, над якими виконується дія.

 • Naughty students will be punished. – Неслухняні учні будуть покарані.
 • My phone was broken by my brother. – Мій телефон був зламаний моїм братом.

Для того, щоб визначити підмет в реченні, слід відшукати дієслово (присудок) і до нього поставити питання What? (що?) або Who? (хто?) виконує дію.

 • Charles didn’t come last night. – Чарльз не приходив минулого вечора.
 • Who didn’t come last night? Charles. – Хто не приходив минулого вечора? Чарльз.
 • There was a car crash this morning. – Цього ранку сталася дорожня аварія.
 • What was there this morning? A car crash. – Що сталося цього ранку? Дорожня аварія.

Слід також пам’ятати, що в реченнях з конструкцією There is / There are слово there не є справжнім підметом, а використовується як вставне слово (“формальний підмет”). В таких реченнях справжній підмет йде після дієслова to be

в необхідній часовій формі (is, are, was, were, will be) або ж іншими дієсловами, що заміняють to be.

 • There are two books on the table. – На столі лежать дві книги.
 • There was a message for you. – Для тебе прийшло повідомлення.
 • There will be a party next Sunday. – Наступної неділі буде вечірка.

Види підмета

В англійській мові виділяють три види підметів: Simple Subject (простий підмет), Compound Subject (складений підмет) та Full Subject (повний підмет).

Simple Subject (простий підмет) складається з одного головного слова (часто займенника або ж іменника без артиклів), що відповідає на питання 

What? (що?) або ж Who? (хто?).

 • She is beautiful. – Вона прекрасна
 • Matthew forgot to call me. – Метью забув подзвонити мені.
 • Students often skip their classes. – Студенти часто прогулюють заняття.

Compound Subject (складений підмет) складається з двох або більше простих підметів, що пов’язані з присудком (предикатом).

 • My friend and I go jogging every Sunday. – Я та мій друг ходимо на пробіжку кожної неділі. (friend, I – simple subjects)
 • There were boys and girls playing together in the school yard. – В шкільному дворі разом грали хлопчики та дівчатка. (boys, girls – simple subjects)
 • Shakespeare’s sonnets and plays are well known all over the world. – Сонети та п’єси Шекспіра добре відомі у всьому світі. (sonnets, plays – simple subjects)

Full Subject або Complete Subject (повний підмет) складається з простого підмета або ж складеного підмета (головних слів) та інших слів, що до них відносяться (артиклі, присвійні займенники, прикметники тощо).

 • This jacket is not new. – Ця куртка не нова. (jacket – simple subject)
 • There is a dog in our garden. – В нашому дворі гуляє (якийсь) собака. (dog – simple subject)
 • My silk polka-dot skirt and cotton blouse are dirty. – Моя шовкова спідниця в горошок та бавовняна блузка брудні. (skirt and blouse – compound subject)

В повні та складені підмети можуть входити й другорядні члени речення, що відносяться до підмета та означують його, наприклад,

Attributive (означення).

Способи вираження підмета

Підмет частіш за все виражається за допомогою іменника або займенника, однак він також може бути вираженим формою герундія, інфінітиву дієслова, дієприкметником, числівником або ж іншими частинами мови у вигляді цитат.

 • Jack is ill. – Джек хворий. (іменник, власна назва)
 • They will come soon. – Вони скоро прийдуть. (займенник)
 • Playing the guitar was his hobby. – Гра на гітарі була його хобі. (герундій)
 • To live is to work. – Жити — це працювати. (інфінітив)
 • The wounded were sent to the hospital. – Поранені були відправлені у шпиталь. (дієприкметник)
 • Those two got quite drunk last night. – Ті двоє неабияк напилися минулого вечора. (числівник)
 • No is not a proper answer. – Ні — це не достатня відповідь. (частка)

В деяких реченнях англійської мови підмет оминається та речення складається тільки з присудкової частини (предикативу). Це характерно для речень, що передають накази, заборони, прохання, так як підмет зрозумілий з загального контексту.

 • Stop! – Стояти!
 • Give it to me, please. – Дай це мені, будь ласка.
 • Go to the shop and buy some bread. – Піди у магазин та купи хліба.

The Predicate

Присудок (предикат) в англійських реченнях виражає дію, яку виконує підмет або ж зображує стан підмета або те, що з ним відбувається. Основою присудка завжди є смислове, модальне або допоміжне дієслово.

 

 • His daughter is still very small. – Його дочка ще дуже маленька.
 • My mum is cooking at the moment. – Моя мати зайнята приготуванням їжі зараз.
 • The runner crossed a finish line and then fell on the ground. – Бігун пересік фінішну лінію, а потім впав на землю.

Види присудка

Так само, як і підмет, присудок в англійських реченнях поділяється на три види: Simple Predicate (простий присудок), Compound Predicate (складений присудок) та Full / Complete Predicate (повний присудок).

Simple Predicate (простий присудок) складається тільки з дієслова в певній особовій або ж часовій формі.

 • Kate likes you. – Ти подобаєшся Кейт. (Кейт любить тебе)
 • You disturb him. – Ти йому заважаєш.
 • We worked hard to meet a deadline. – Ми старанно працювали, щоб завершити роботу вчасно.

Фразові дієслова, хоча вони й складаються зі смислового дієслова та прийменника (а інколи й прислівника), в реченні також вживаються у якості простого присудка, так як вони виражають одне неподільне значення.

 • Help! Jack passed out! – Допоможіть! Джек знепритомнів!
 • John takes care of his sister. – Джон піклується про свою сестру.
 • Jane moved in with her boyfriend last month. – Джейн переїхала до свого хлопця минулого місяця.

Compound Predicate (складений присудок) може складатися з декількох простих присудків, що відносяться до спільного простого або складеного підмета.

 • Kelly and Jane called Peter and invited him to their party. – Келлі та Джейн подзвонили Пітеру та запросили його на свою вечірку.
 • Someone approached our house, rang the doorbell and ran away. – Хтось підійшов до нашого будинку, подзвонив у двері та втік.

До складених присудків також відносяться модальні, допоміжні або ж фразові дієслова з безособовими формами смислового дієслова (герундій, дієприкметник). Такі складені присудки також називаються Compound Verbal Predicates (складені дієслівні присудки).  

 • I am working now. – Я зараз працюю.
 • I haven’t finished my work yet. – Я ще не закінчив свою роботу.
 • You must take care of your cat. – Ти повинен піклуватися про свого кота.
 • I will keep on telling my story. – Я продовжу розповідати свою історію.

Також до складених відносяться присудки, що складаються з дієслів-зв’язок в особових або часових формах та предикативів.

Predicative

(предикатив) – це іменна частина складеного присудка, що характеризує підмет. Часто предикатив виражається іменником, прикметником, числівником, займенником тощо. Такі складені присудки називаються Compound Nominal Predicates (складені іменні присудки). 

 • He is nobody. – Він — ніхто.
 • My father is an engineer. – Мій батько — інженер.
 • Marco will be 25 next month. – Марко буде (виповниться) 25 наступного місяця.
 • She feels bad and looks tired. – Вона почуває себе погано та виглядає втомленою.

Full Predicate або Complete Predicate складається з простого або складеного присудка та всіх другорядних членів речення, що залежать від цього присудка. 

 • Kate doesn’t like you. – Ти не подобаєшся Кейт. (Кейт не любить тебе) 
 • My friend Matt is a kind and intelligent guy. – Мій друг Метт – добрий та розумний хлопець. 
 • We have been living here for twenty years. – Ми живемо тут протягом двадцяти років.

В англійській мові, на відміну від української, підмет та особливо присудок є невід’ємними компонентами для побудови правильного речення. Вони є основою для будь-якого англійського речення. Однак, важливим є також й правильне використання другорядних членів речення (детально розглянутих в окремій статті), так як вони доповнюють та розширюють інформацію, виражену за допомогою підмета та присудка, збагачують мову та роблять її більш виразною та яскравою.

Присудок. Види присудків

Увага! Тренувальні тести з теми!

Запускаємо Youtube канал «Світу слова» — приєднуйся!

 

  Підготовка до ЗНО з української мови та літератури
індивідуально і в групах від автора сайту «Світ слова»
Запис за телефоном (viber)  0664302060

Простий дієслівний присудок виражається дієсловом дійсного, умовного (б), наказового способів, а також інколи інфінітивом: Чи не пішли б ми додому?

 

Складений іменний присудок: дієслово-зв’язка +іменна частина присудка

Дієслово-зв’язка: бути, стати, здаватися, вважатися, робитися, лишатися, називатися,

є (може бути пропущена – тоді ставиться тире). Правило нижче.

Іменна частина присудка:

1. іменник: Київ – столиця України.

2. займенник: Край наш став не той.

3. прикметник: Андрійко був кучерявим.

4. дієприкметник: Повітря було напоєне пахощами.

5. числівник: Ми стали першими.

6. як, мов, що, наче, ніби + іменник: Була ти наче лісова царівна.

 

Тире між підметом і присудком:

1. присудок іменник, кількісний числівник: Два на два – чотири.

2. присудок (підмет) – інфінітив: Керуватипередбачати.

3. це, оце, то, ось, значить + іменник: Приятель – то скарб.

4. Підмет «це, то». То – кремінь, а не чоловік.

Тире між підметом і присудком не ставиться:

1. присудок (підмет) – особовий, питальний займенник: Ми учні.

2. як, мов, що, наче, ніби + іменник: Спогад як блискавка.

3. присудок – прикметник: Ранок туманний.

4. заперечний присудок виражений іменником: Кров не вода.

5. неузгоджене означення, що стосується присудка+присудок: Петро мені товариш.

6. присудок +підмет: Хороша штука життя.

 

 

 

Складений дієслівний присудок: допоміжне дієслово + інфінітив.

Допоміжні дієслова: стати, почати, продовжувати, завершити, збиратися, могти, уміти, мати, бажати.

Увага! Дієслово «бути» ніколи не буде в складі складеного дієслівного присудка, оскільки воно творить складену форму майбутнього часу: буду робити – робитиму. Такий присудок завжди простий.

У ролі допоміжних дієслів можуть інколи виступати:

прикметники: рад (радий ), щасливий, готовий, згоден, спроможний,

дієприкметники: змушений, зобов’язаний;

прислівники: можна, необхідно, треба, слід.

Ще звечора почало десь гуркотати.

До чистої мети треба йти чистою дорогою.

 

Увага! Тренувальні тести з теми!

Запускаємо Youtube канал «Світу слова» — приєднуйся!

 

Читайте також інші теми розділу «Фонетика» та «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова.Словотвір» згідно вимог ЗНО.

автор — Леся Скорик © «Світ слова»

Джелли Ролл «Сын грешника» царит на шоу CMT Music Awards: NPR

Джелли Ролл «Сын грешника» царит на шоу CMT Music Awards в Остине, штат Техас, когда он благодарил радиоиндустрию страны за ее признание и кричал тем, кто чувствовал себя так же, как он.

Музыка

По

Ассошиэйтед Пресс

Джелли Ролл исполняет «Need A Favor» на церемонии вручения музыкальных наград CMT Music Awards в воскресенье, 2 апреля 2023 года, в Moody Center в Остине, штат Техас. Эван Агостини/Evan Agostini/Invision/AP скрыть заголовок

переключить заголовок

Эван Агостини/Evan Agostini/Invision/AP

Джелли Ролл исполняет «Need A Favor» на церемонии CMT Music Awards в воскресенье, 2 апреля 2023 года, в Moody Center в Остине, штат Техас.

Эван Агостини/Evan Agostini/Invision/AP

НЭШВИЛЛ, Теннесси. — Певец «Сын грешника» Джелли Ролл стал крупным победителем на CMT Music Awards, так как рэпер, ставший кантри-певцом, в воскресенье получил три награды как аутсайдер, который покорил поклонников своей исповедью. песни.

Татуированный певец разволновался во время шоу в Остине, штат Техас, которое транслировалось на канале CBS, когда он поблагодарил радиоиндустрию страны за ее признание и обратился к тем, кто чувствовал себя так же, как он.

«Ты можешь быть тем, кем захочешь. Я обещаю тебе это. Я сказал им, что хочу быть кантри-певцом, и я стою здесь, на церемонии CMT Awards, с мужским видео года, детка», — кричал он. .

Ранее ночью он собрал хор для своей молитвенной песни «Need a Favor» и заставил толпу воздеть руки к крыше.

Шоу началось с мрачного тона, когда кантри-певица и соведущая Келси Баллерини зачитала имена шести жертв стрельбы в школе, убитых в понедельник в Нэшвилле, штат Теннесси. Она отметила, как разделяла их боль, объяснив, что в 2008 году она была свидетельницей стрельбы в школьной столовой своего родного города в Ноксвилле и молилась о «настоящих действиях», которые защитили бы детей и семьи. Ранее вечером кантри-артисты вышли на красную дорожку с черными лентами в память о жертвах стрельбы.

Но в целом шоу отдавало предпочтение ностальгии, поскольку выступления объединили рок, блюз и кантри прямо из сердца Техаса, смешав трибьюты и каверы с новыми исполнителями и любимыми фанатами хитами.

Суперзвезда кантри и пятикратная обладательница Грэмми Шанайя Твейн была удостоена награды Equal Play Award, признавая ее за то, что она была «видимой и громкой защитницей» разнообразных голосов в музыке кантри. Уроженец Техаса и обладательница Грэмми рэпер Меган Ти Сталлион представила Твен, и пара танцевала и обнималась под хит Твен «Чувак, я чувствую себя женщиной».

По словам Твейн, текст этой песни стал лейтмотивом многолетней адвокатской деятельности.

«Я обещаю, что буду продолжать защищать многих выдающихся кантри-исполнителей, которых в настоящее время не играют, их не транслируют, не гастролируют, не подписывают и не награждают на том уровне, которого они заслуживают», — сказал Твейн. «Я верю во всеохватывающую музыку кантри».

Лэйни Уилсон выиграла дважды с женским видео года для «Heart Like a Truck» и совместным видео года для «Wait in the Truck» с HARDY.

«Мое сердце вот-вот вырвется из груди, я буду честен со всеми вами», — сказал Уилсон после победы в номинации «Женское видео года», назвав хит гимном за то, что он пережил «царапины, вмятины». и неровности на пути».

Соведущий Кейн Браун забрал домой последнюю награду вечера со своей женой Кейтилин, выиграв видео года для их дуэта «Слава Богу».

«Все это так ново для меня. И когда мы записывали эту песню год назад, я никогда в жизни не думала, что это когда-нибудь произойдет», — сказала Кейтлин Браун.

Позже в шоу Баллерини вышла на сцену в сопровождении дрэг-артистов, так как штаты по всей стране рассматривают возможность законодательного ограничения выступлений дрэг-шоу. Уроженец Теннесси спел «If You Go Down (I’m Going Down)» и танцевал с Кеннеди Дэвенпортом, Яном Спортом, Манилой Лусон и Оливией Люкс, звездами шоу «RuPaul’s Drag Race».

Теннесси был первым штатом, в котором были введены строгие ограничения на выступления дрэг-шоу, которые должны были вступить в силу в этом месяце. Закон был временно заблокирован после того, как ранее на этой неделе был подан иск.

Сотрудничество занимало центральное место на протяжении большей части трехчасового шоу. Члены Зала славы кантри-музыки Вайнона Джадд и Эшли Макбрайд исполнили кавер на песню Foreigner « I Want to Know What Love is », в то время как густой туман окутал сцену и залил толпу.

Поп-певица Стефани исполнила свой поп-панк-хит No Doubt середины 1990-х «Just a Girl» вместе с кантри-певицей Карли Пирс. Рокер Аланис Мориссетт привнесла на сцену больше рока 90-х, исполнив групповое выступление «You Oughta Know» с участием Уилсона, Ингрид Андресс, Мадлен Эдвардс и Моргана Уэйда.

Кэрри Андервуд, самая титулованная артистка в истории CMT с 25 наградами, исполнила «Hate My Heart», когда фейерверк осветил ночь в Остине. Четырехкратный обладатель Грэмми Кларк-младший исполнил дань уважения покойному техасскому гитаристу Стиви Рэю Вону в начале шоу.

Южные рокеры Lynyrd Skynyrd были удостоены трибьют-концерта после смерти в марте последнего оригинального участника, Гэри Россингтона. Билли Гиббонс из ZZ Top, Слэш из Guns N ‘Roses и Уоррен Хейнс и Чак Ливелл из Allman Brothers завершили шоу с певцами Полом Роджерсом и Коди Джонсоном и бэк-вокалом от Лиэнн Раймс и Джадда.

Сообщение спонсора

Стать спонсором NPR

гуманитарных деятелей округа Гарфилд отмечены на ежегодной церемонии награждения Human Service Awards Ужин Service Awards в отеле Colorado.


Джон Страуд/Post Independent

Волонтер поисково-спасательной службы Лэнни Грант, возможно, лучше всего подытожил главную цель лауреатов гуманитарной премии округа Гарфилд в этом году, когда он процитировал Махатму Ганди во время церемонии в понедельник вечером.

«Лучший способ найти себя — это посвятить себя служению другим», — сказал он, когда его назвали одним из лауреатов премии «Скромный герой» на ежегодном мероприятии, состоявшемся в этом году в отеле «Колорадо» в Гленвуд-Спрингс.

Грант был одним из четырех работников сферы обслуживания или волонтеров, удостоенных наград в этом году. Другими были товарищ Скромный Герой Сойра Сеха, обладательница Премии Пионеров Келли Киф и обладатель Премии Пожизненного Посвящения в этом году, доктор Грег Фейнсингер.Церемония награждения спонсируется Комиссией социальных служб округа Гарфилд. В этом году друзья, семья и коллеги выдвинули девять номинантов.

Пожизненное посвящение

Доктор Фейнсингер, вышедший на пенсию после 42 лет работы семейным врачом в Гленвуд-Спрингс, был удостоен награды за свои усилия после выхода на пенсию по предоставлению бесплатных консультаций по вопросам здоровья и питания через некоммерческий Центр профилактики и лечения заболеваний. Через питание. Он также сыграл важную роль в создании еще одной некоммерческой организации, La Clinica del Pueblo (Народная клиника), предоставляющей бесплатные медицинские услуги незастрахованным и малообеспеченным людям в сообществе.«Несомненно, его услуги уменьшили влияние очень хорошо известных пробелов в доступе и доступности медицинской помощи в нашей долине», — сказал комиссар округа Майк Самсон, вручая награду. «Большинство его пациентов — латиноамериканцы, которые давно не обращались к врачу или имеют хронические заболевания, которые не лечатся, потому что они не могут позволить себе платить за медицинское обслуживание».

Фейнсингер сказал, что Народная клиника — это совместная работа, в которой участвуют многие из самого латиноамериканского сообщества.

«Приятно рассказывать о том, что мы делаем, и о том, что здоровье — это не только таблетки и процедуры, но и достижение оптимального образа жизни», — сказал Фейнсингер.

Humble Heroes

Помимо того, что Грант является волонтером поисково-спасательной службы округа Гарфилд с 1997 года, он уже более 25 лет является избранным членом правления организации и служит заместителем коронера округа.

Он также работал в Совете по поиску и спасению Колорадо, в Совете клуба снегоходов Колорадо и поддерживал ежегодную лыжную гонку Sunlight Heathen по бездорожью.

Многолетний волонтер поисково-спасательной службы округа Гарфилд и член правления Лэнни Грант (справа) получает награду «Скромный герой» от комиссара округа Майка Самсона на ужине в честь вручения наград за гуманитарную службу в отеле «Колорадо» в понедельник вечером.
Джон Страуд/Post Independent

«Было замечено, что этот человек был сострадателен и добр к сотням людей во время, возможно, одного из самых тревожных и пугающих событий в их жизни; оказавшись в затруднительном положении или получив травму в отдаленной местности, или член семьи, оказавшийся в затруднительном положении или получивший травму», — сказал Самсон, вручая Гранту одну из двух наград Humble Hero.

«У нас почти 50 участников, поэтому я всегда считал, что речь идет о всей команде», — сказал Грант о получении награды. «Нас вызывают в любое время дня и ночи, обычно в ужасную погоду — это большое обязательство, и на него уходит много времени».

Сеха была описана как «человек с благородным характером, сострадательный, мать для всех, смиренная служанка…»

Летом она готовит для жителей гнезда Цапли в Иле и выступает за отсутствие продовольственной безопасности. , создав кампанию под названием «Голод не должен быть секретом».

Она и ее муж Адриан также входят в число приемных родителей-латиноамериканцев в округе Гарфилд.

Сойра Сеха (справа) получает награду «Скромный герой» от комиссара округа Янковского на ужине в честь награждения гуманитарной службы в понедельник вечером в отеле «Колорадо».
John Stroud/Post Independent

«Ее любовь к молодежи и семьям в этой области проявляется в ее работе по оказанию помощи семьям не только путем предоставления дома, еды и других предметов первой необходимости, но также помогая другим обеспечить безопасное место. , а также», — сказал комиссар Том Янковски, вручая награду.

«Все, что мы делаем в нашей работе, чтобы помочь другим, мы делаем не для себя, а для сообщества», — сказал Сеха, получая награду.

Награда первопроходца

Последние десять лет Кифф работает над устранением различий в состоянии здоровья в регионе в качестве стоматолога-гигиениста, работая с альянсом Aspen to Parachute Dental Health Alliance (APDHA). В 2010 году Киф был принят на работу в качестве одного из первых региональных специалистов по гигиене полости рта в штате.

Работа Киффа по созданию программы «Улыбки для учащихся» помогла предоставить услуги гигиены полости рта учащимся в 16 школах округа Гарфилд.

«Наш получатель работает над продвижением социальных реформ, сменяя парадигму гигиены полости рта с лечения заболеваний на раннее выявление и меры профилактики», — отметил Янковский, вручая Киффу премию «Пионер».

Келли Киф (справа) вручается Премией пионера комиссаром округа Янковски на ужине в честь вручения наград за гуманитарную службу в понедельник вечером в отеле «Колорадо».
John Stroud/Post Independent

Кифф сказал, что важно уделять внимание здоровью полости рта и его связи с общим состоянием здоровья человека.

«Сообщество признает, что концепция — это здорово, — сказал Киф.

Другими номинантами на получение наград округа Гарфилд в области социальных услуг в этом году были: Бетти Лукас, супервайзер по реагированию сообщества Центра семейных ресурсов школы Ревущий Форк; Кристина Гейр, волонтер по оказанию всесторонних социальных услуг, помогающая с многочисленными жилищными, продовольственными и другими социальными потребностями; Лори Брамбо, инструктор по обучению детей младшего возраста в школах Ревущих Вилок; Тиффани Линденберг, старший руководитель программ по фитнесу и оздоровлению в Glenwood Springs Recreation; и Морин Керр, волонтер Центра обучения и терапии лошадей Windwalkers, член клуба Kiwanis и волонтер-посол лыжного спорта в горнолыжном районе Баттермилк.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *